Feed RssArchive for november, 2015

Nov 15 2015

Varmare klimat utökar säsongen för växthusmontering i Sverige

category: Montering author:

Ett varmare klimat orsakat av växthuseffekten för med sig många negativa konsekvenser, som t.ex. att havsnivån höjs och vissa bebodda områden riskerar att hamna under vatten. I Sverige innebär det varmare klimatet att perioden utan frostnätter och därmed utan frost, snö och is och utan tjäle i marken blir längre. Det ger utökad möjlighet att […]